Beneficiarii de pachete lunare sunt invitați la Direcția Asistență Socială a Primăriei Mangalia, pentru actualizarea dosarelor. Plafonul a fost majorat la 1.500 lei/persoană, respectiv 3.500 lei/familie

0
603

👉ANUNȚ IMPORTANT❗

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 26.09.2017 privind aprobarea „Programului de sprijinire a unor categorii de persoane ce se află în situaţii de dificultate sau vulnerabilitate economică şi socială”, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 171 din 25.06.2020, s-a modificat articolul 4 alin.(1) lit.a), prin majorarea plafonului la ✨1️⃣.5️⃣0️⃣0️⃣lei/persoană, respectiv ✨3.500 lei/familie.

👉Se vor întocmi dosare pentru beneficiarii de pachete lunare care îndeplinesc următoarele criterii de acordare:
✅pensionari cu pensie până la 1️⃣.5️⃣0️⃣0️⃣lei/persoană şi în cazul familiilor veniturile cumulate să nu depăşească suma de 3.500 lei/ familie;
✅persoane cu vârsta de 60 de ani, fară niciun venit;
✅persoanele încadrate în grad de handicap: grav, accentuat, mediu şi uşor;
✅veteranilor de război şi văduvelor acestora;

👉Pentru întocmirea dosarului sunt necesare următoarele acte:
✔️CERERE ŞI DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE;
✔️DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PENTRU TOŢI MEMBRII FAMILEI:
📌copie la actele de identitate ale tuturor membrilor familiei;
📌cupon de pensie, după caz, cupon indemnizaţie de şomaj, certificat de handicap, alocaţii de stat, după caz;
📌adeverinţe de salarizare, după caz;
📌certificat de atestare fiscală eliberat de Serviciul de Taxe şi Impozite Locale din cadrul Primăriei Municipiului Mangalia, care să ateste că nu au datorii pentru toţi membrii familiei;
📌certificat de căsătorie;
📌certificat de deces, după caz;
📌hotărâre de divorţ, după caz.

⚠️Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării sprijinului alimentar persoanelor ce se află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială, cetățeni ai municipiului Mangalia, cuprinde:

❗Clădiri sau alte spații locative, în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești (case de vacanță, piscine, saune și altele) ori alte imobile aflate în una dintre următoarele forme de deținere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat etc.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

❗Motociclete, motorete, scutere și autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora ori al persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.

❗Obligaţia achitării impozitelor şi taxelor locale către bugetul local.

Neîndeplinirea uneia din condițiile sus menționate duce la 👉excluderea acordării sprijinului alimentar!

Dosarele se vor depune la Sediul Direcţiei Asistenţă Socială, din strada Delfinului nr. 1, în intervalul orar:

✅LUNI – MIERCURI 9.00 – 16.00,
✅JOI 9.00 – 18.00,
✅VINERI 9.00 – 14.00.


Mangalia News, 17.07.2020.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply