Consiliul Județean Constanța este convocat în ședință extraordinară, pentru data de marți, 5 noiembrie 2019

0
457

CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA, CABINET PREŞEDINTE.

DISPOZIŢIA Nr. 547

privind convocarea Consiliului Județean Constanța în ședință extraordinară, pentru data de Marți, 05 Noiembrie 2019, ora 13:00.

Ţuțuianu Marius Horia, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,

În conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(2) şi art. 179 al.(2) lit.b  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.196 al. (1) lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

D I S P U N:

Art.1. Se convocă Consiliul Județean Constanța în ședință extraordinară, pentru data de  05.11.2019, ora  13,00 în sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Județean Constanța, cu următorul proiect al Ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea PROTOCOLULUI DE COLABORARE dintre Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T.Burada” şi Primăria Municipiului Constanţa, în vederea organizării evenimentului „SĂRBĂTORIM DOBROGEA”.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa, „Teodor T.Burada”.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Art.2. – Proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția consilierilor județeni prin intermediul site-ului Consiliului Județean Constanța la secțiunea „proiecte ședință CJC”;

– Proiectele de hotărâri menționate mai sus vor fi analizate și avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Constanța;

– Se pot formula și depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâri în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Județean Constanța ([email protected]) sau la sediul Consiliului Județean Constanța din b-dul Tomis nr.51.

Art.3. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștința locuitorilor județului Constanța, prin mass media și prin afișarea pe pagina de internet a Consiliului Județean Constanța.

Constanţa, 31.10.2019.

P R E Ş E D I N T E,
ŢUŢUIANU MARIUS HORIA.
Contrasemnează:
Secretar general al Judeţului,
Belu Mariana.


Mangalia News, 01.11.2019.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply