CL Mangalia este convocat în ședință ordinară pe luna februarie. Iată ce cuprinde ordinea de zi

0
1445

CL Mangalia va dezbate 20 de puncte aflate pe ordinea de zi ședinței ordinare pe luna februarie. Iată ce cuprinde convocatorul:

UPDATE (Mangalia.Tv): Miercuri, 20.02.2019, ora 12.00, membrii Consiliului Local Mangalia sunt convocati in sedinta ordinara avand urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotarare privind darea in administrarea Scolii Gimnaziale Sfantul Apostol Andrei, a investitiei realizate in cadrul proiectului: “Sala de sport cu tribuna 180 de locuri – Scoala generala Sf. Apostol Andrei, Municipiul Mangalia, judetul Constanta”;
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, faza Studiu de Fezabilitate, si a indicatorilor tehnico-economici, aferente proiectului: “Reabilitare trotuare in Municipiul Mangalia, Str. Oituz – Lot 1, Str. Oituz – Lot 2, pana la Castelul de Apa”;
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, faza Studiu de Fezabilitate, si a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: “Sistematizare zona Sos. Constantei, intersectie Saturn – Gara Mangalia”;
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, faza D.A.L.I., si a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: “Cresterea eficientei energetice a cladirii publice – Policlinica Municipiului Mangalia”;
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice – faza D.T.A.D., si a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: “Demolare cazarma dormitoare C2(D1) + C3(D2) din cartier Dobrogea II, Mun. Mangalia, jud. Constanta”;
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de producere si distributie a energiei termice pe raza Municipiului Mangalia, precum si pretul de furnizare catre populatia din municipiu bransata la sistemul centralizat al S.C. Goldterm Mangalia S.A., si subventia de la bugetul local;
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea inventarului locurilor de parcare din Municipiul Mangalia;
 8. Proiect de hotarare privind amenajarea unei piete agroalimentare de tip piata volanta in Municipiul Mangalia;
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de stat si particulare pe teritoriului administrativ al Municipiului Mangalia pentru anul scolar 2019 – 2020;
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii perioadei de desfasurare a evenimentului “Europa FM live pe plaja” si a denumirii evenimentului “Participare la targurile de turism nationale si internationale”, ce fac parte din programul de evenimente aprobat pentru anul 2019 prin H.C.L. nr.280/20.12.2018 privind aprobarea programului evenimentelor propuse pentru anul 2019;
 3. Proiect de hotardre privind acordarea de facilitati constand in scutirea impozitului pe cladiri si teren Fundatiei de Servicii Islamice din Romania pentru anul 2019-2020;
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Politia Locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia;
 5. Proiect de hotarare privind exercitarea/ neexercitarea dreptului de preemptiune cu privire la vanzarea unor terenuri situate in Municipiul Mangalia, aflate in proprietatea S.C. Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A.
 6. Proiect de hotarare pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II anul 2018;
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni cu obiective si lucrari de interes local stabilit pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2019;
 8. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei nr.3 la H.C.L. nr.293 din 20.12.2019;
 9. Proiect de hotarare privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului in suprafata de 19 mp situat in Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, nr.82, jud. Constanta, beneficiar Dragomir Aurelian;
 10. Proiect de hotarare privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului in suprafata de19 mp situat in Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, nr.76, jud. Constanta, beneficiar Oancea Carmen;
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 500 mp, situat in Municipiul Mangalia, Cartier Dobrogea 1, str. Emil Cioran, nr.28, parcela 11, lot 67, jud. Constanta, catre Somesfalean Daniel;
 12.  Diverse.

Convocator CL Mangalia 20.02.2019

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Mangalia News, Vineri, 15 februarie 2019. (foto generic: arhiva MN).



piese-auto-mangalia.ro



Leave a Reply