DAS Mangalia anunță majorări ale plafoanelor la căldură și pachete

0
599

DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ MANGALIA (DAS) ANUNȚĂ: 

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că începând cu data de 01.01.2019 art. 94 din OUG 114/2018 a modificat art. 9, alin (1), litera i, art. 10, alin (1), litera i și art. 11, alin (1), litera i, în care se stipulează că „familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR şi 1,500 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR”, ale OUG 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea 92/2012.

Modificările sus menționate fac referire la schimbarea venitului net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, de la 615 lei la 750 lei, precum și suma ce se acordă, de la 16 lei la 20 de lei, pe lună.

Având în vedere cele precizate, Direcția Asistență Socială din cadrul Primăriei Mangalia, vă așteaptă, în continuare, cu solicitări pentru a putea beneficia de subvenția la încălzirea locuinței cu energie termică, energie electrică, gaze naturale și combustibili solizi, PÂNĂ LA DATA DE 20 FEBRUARIE 2019 (ajutor inclus pentru lunile februarie și martie 2019).


INFORMARE MAJORARE PLAFON PACHETE

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Mangalia Nr. 286 modificată de HCL Nr.126/26.09.2017 privind aprobarea „Programului de sprijinire a unor categorii de persoane ce se află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială”, vă înștiințăm că a fost majorat plafonul de la 850 lei/persoană, respectiv 2000 lei/familie, la 950lei/persoană, respectiv 2500 lei/familie. Categoriile beneficiare, sunt:

a) persoanele care au calitatea de pensionar sau sunt indemnizate în baza legilor speciale și ale căror venituri lunare cumulate în sumă netă sunt mai mici sau cel mult egale cu suma de 950lei/persoană și 2500 lei/familie;

b)persoane cu vârsta de 60 de ani fară niciun venit;

c)persoanele încadrate în grad de handicap: grav,accentuat, mediu şi uşor;

d)veteranilor de război şi văduvelor acestora.

Pentru întocmirea dosarului sunt necesare următoarele acte:

CERERE ŞI DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE;

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PENTRU TOŢI MEMBRII:

1. copie la actele de identitate ale tuturor membrilor familiei;

2. cupon de pensie, după caz;

3. cupon indemnizaţie de şomaj, certificat de handicap, alocaţii de stat, după caz;

4. adeverinţe de salarizare, după caz;

5. certificat de atestare fiscală eliberat de Serviciul de Taxe şi Impozite Locale din cadrul Primăriei Municipiului Mangalia, care să ateste că nu au datorii pentru toţi membrii familiei;

6. certificat de deces, după caz;

7. hotărâre de divorţ, după caz.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării sprijinului alimentar persoanelor ce se află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială, cetățeni ai municipiului Mangalia: clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești (case de vacanță, piscine, saune și altele) ori alte imobile aflate în una dintre următoarele forme de deținere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat, etc.

Motociclete, motorete, scutere și autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora ori al persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.

Obligaţia achitării impozitelor şi taxelor locale către bugetul local.

Neîndeplinirea uneia din condițiile sus menționate duce la excluderea acordării sprijinului alimentar.

Dosarele se vor depune la Sediul Direcţiei Asistenţă Socială, din strada Delfinului nr. 1, în intervalul orar:

LUNI – MIERCURI:  9:00 – 16:00;

JOI                        9:00 – 18:00;

VINERI                   9:00 – 14:00.


MangaliaNews, 11.02.2019.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply