Finalizarea proiectului ‘Voluntari din Nürtingen, Germania, activi pentru comunitate’, la Școala și Gradinița din Arsa [galerie FOTO]

0
1306

Finalizarea proiectului ‘Voluntari din Nürtingen, Germania, activi pentru comunitate’, la Școala și Gradinița din Arsa.

După cum anunțam în articolul anteriorŞcoala Gimnazială „Ion Creangă”, Albeşti, în colaborare cu Primăria Albeşti şi Asociaţia „ProActiv pentru Comunitate”Mangalia, au primit oaspeţi, un grup de 26 de elevi din clasa a XII-a şi 2 profesori de la Şcoala Waldorf „Rudolf Steiner” din Nürtingen, Germania.

Voluntariatul germanilor, sub conducerea profesorilor diriginţi, Valentin Ţurcănaşu – de origine română, fiu al Mangaliei şi colegul domniei sale, Johannes Nast, s-a concretizat în construirea unui loc de joacă modern şi a unui foişor pentru activităţi recreative şi sportive pentru preşcolarii şi elevii Şcolii şi Grădiniţei din localitatea Arsa – structuri ale Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă”, Albeşti.

Elevii din Nürtingen au ales această unitate şcolară dintr-un număr de 3 instituţii româneşti (localităţile Cluj-Napoca şi Timişoara), liceenii considerând că elevii din Arsa aveau cea mai mare nevoie de acest loc de joacă, dintre candidaţi. Au ales să fie voluntari pentru fericire.

Pregătirea şi promovarea acestui proiect a solicitat multe eforturi din partea elevilor germani, care au organizat evenimente culturale şi au scris individual scrisori de intenţie către diverşi agenţi economici pentru asigurarea finanţării materialelor de construcţii şi fondurilor necesare deplasării şi cheltuielilor aferente şederii  în această perioadă, în România. Alături de ei au participat și tineri voluntari ai Asociaţiei „ProActiv pentru Comunitate”. Voluntarii au fost găzduiţi la Şcoala Primară Arsa, în perioada 08 – 15.07.2017.

Instituţiile partenere, reprezentate de director, profesor Mihaela-Elena Vîlcu, primar, Gheorghe Moldovan şi Nicoleta Griguţă, preşedinte al Asociaţiei „ProActiv pentru Comunitate”, şi-au propus și au reușit ca, pe lângă colaborarea la crearea spaţiului de joacă şi relaxare de către elevi, să organizeze și activităţi culturale şi educative comune, schimburi de experienţă între cadrele didactice, având în vedere promovarea limbilor, culturilor, civilizaţiilor române şi germane.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Voluntariatul se dovedește încă odată a fi o valoare pe care cei implicaţi doresc să o promoveze în rândul tinerei generaţii, iar organizatorii îşi doresc prelungirea acestui proiect pe termen cât mai lung.

Albumul complet cu fotografii realizate de MangaliaOnline, poate fi vizualizat aici.

***************************

Die Finalisierung des Projekts‚ Freiwillige aus Nürtingen, Deutschland, aktive Community, School Supplies in Arsa.

Wie wir im vorherigen Artikel angekündigt haben, Secondary School „Ion Creanga“ Albeşti, in Zusammenarbeit mit der Stadt Albeşti, Verein „ProActiv Community“ Mangalia, den Empfang von Gästen, eine Gruppe von 26 Studenten der Klasse XII und zwei Lehrern wie angekündigt in der Waldorfschule “Rudolf Steiner” in Nürtingen.

Volunteering Deutschen, geführt durch den Tutor, Valentin Ţurcănaşu – Rumänien geborene Sohn von Mangalia Kollegen zu ihm Johannes Nast, hat dazu geführt, den Bau einen Spielplatz, modern und ein Pavillon für Erholung und Sport für Kinder und Schüler der Schule und Kindergarten von Arsa – Strukturen des “Ion Creangă” Gymnasiums, Albeşti.

Studenten Nürtingen diese Schule Ebene wählte in einer Reihe von drei rumänischen Institutionen (Cluj-Napoca und Timisoara), Gymnasiasten Arsa Berücksichtigung hatte den größten Bedarf für diesen Spielplatz des Kandidaten. Sie wählten Freiwillige für Glück.

Vorbereitung und Förderung dieses Projekts viel Aufwand von deutschen Studenten erforderlich, die kulturelle Veranstaltungen organisiert und schrieb einzelne Absichtserklärungen zu verschiedenen Unternehmen, Mittel für Materialien und Mittel für die Reise und Kosten für ihren Aufenthalt in dieser Zeit in Rumänien bauen . Junge Freiwillige des Vereins “ProActiv für die Gemeinschaft” nahmen daran teil. Die Freiwilligen wurden vom 08. bis zum 15. Juli 2017 in der Arsa Primary School untergebracht.

Partnerinstitutionen, durch den Direktor vertreten, Professor Mihaela Elena Vîlcu, Bürgermeister Gheorghe Moldovan, Nicoleta Griguta, Vorsitzender von „ProActiv Community“ vorgeschlagen und es gelang ihm, neben der Arbeit an Raum zu schaffen für Spiel und Entspannung von Studenten gemeinsame Bildungs- und kulturelle Aktivitäten und den Erfahrungsaustausch zwischen den Lehrern zu organisieren, im Hinblick auf die Förderung ihrer Sprachen, Kulturen, Zivilisationen Rumänisch und Deutsch.

Freiwilliges Engagement beweist einmal mehr, ein Wert zu sein, dass die Beteiligten wollen bei der jüngeren Generation zu fördern, und die Organisatoren wollen dies als langfristiges Projekt zu verlängern.

Das komplette Album mit Fotos von MangaliaOnline kann hier angesehen werden.


Mangalia News, 17.07.2018.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply