Voluntari din Nürtingen, Germania,
activi pentru comunitate, la Școala și Gradinița din Arsa [galerie FOTO]

0
1414

    ”Voluntari pentru fericire”Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, Albeşti, în colaborare cu Primăria Albeşti şi Asociaţia „ProActiv pentru Comunitate” Mangalia, primesc oaspeţi, un grup de 26 de elevi din clasa a XII-a şi 2 profesori de la Şcoala Waldorf „Rudolf Steiner” din Nürtingen, Germania.

   Voluntariatul germanilor, sub conducerea profesorilor diriginţi, Valentin Ţurcănaşu – de origine română, fiu al Mangaliei şi colegul domniei sale, Johannes Nast, se va concretiza în construirea unui loc de joacă modern şi a unui foişor pentru activităţi recreative şi sportive pentru preşcolarii şi elevii Şcolii şi Grădiniţei din localitatea Arsa – structuri ale Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă”, Albeşti.

   Elevii nemţi au ales această unitate şcolară dintr-un număr de 3 instituţii româneşti (localităţile Cluj-Napoca şi Timişoara), liceenii considerând că elevii din Arsa aveau cea mai mare nevoie de acest loc de joacă, dintre candidaţi. Au ales să fie voluntari pentru fericire.

   Pregătirea şi promovarea acestui proiect a solicitat multe eforturi din partea elevilor germani, care au organizat evenimente culturale şi au scris individual scrisori de intenţie către diverşi agenţi economici pentru asigurarea finanţării materialelor de construcţii şi fondurilor necesare deplasării şi cheltuielilor aferente şederii  în această perioadă, în România. Alături de ei vor veni tineri voluntari ai Asociaţiei „ProActiv pentru Comunitate”. Voluntarii vor fi găzduiţi la Şcoala Primară Arsa, în perioada 08 – 15.07.2017.

   Instituţiile partenere, reprezentate de director, profesor Mihaela–Elena Vîlcu, primar, Gheorghe Moldovan şi Nicoleta Griguţă, preşedinte al Asociaţiei „ProActiv pentru Comunitate”, şi-au propus, pe lângă colaborarea în crearea spaţiului de joacă şi relaxare de către elevi, desfăşurarea unor activităţi culturale şi educative comune, schimburi de experienţă între cadrele didactice, având în vedere promovarea limbilor, culturilor, civilizaţiilor române şi germane.

   Voluntariatul este e valoare pe care cei implicaţi doresc să o promoveze în rândul tinerei generaţii, iar organizatorii îşi doresc prelungirea acestui proiect pe termen cât mai lung.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Iată câteva instantanee foto surprinse zilele acestea pe șantierul de la Arsa:

****************

Freiwillige aus Nürtingen, aktiv in der Gemeinde in der Schule und Garten in Arsa [FOTOGALERIE]

   “Freiwillige für Glück”. Secondary School “Ion Creanga” Albeşti, in Zusammenarbeit mit der Stadt Albeşti Verein “ProActiv Community” Mangalia, den Empfang von Gästen, eine Gruppe von 26 Studenten der Klasse XII und 2 Lehrer aus Waldorfschule “Rudolf Steiner” in Nürtingen, Deutschland.

Volunteering Deutschen unter Lehrern Valentin Ţurcănaşu – Rumänien geborene Sohn von Mangalia Kollegen ihm, Johannes Nast, beim Bau einen Spielplatz führt, modern und einen Pavillon für Erholung und Sport für Kinder und Schüler der Schule und Kindergarten von Arsa – Strukturen des “Ion Creangă” Gymnasiums, Albeşti.

   Studenten Deutschen diese Schulstufe in einer Reihe von drei rumänischen Institutionen (Cluj-Napoca und Timisoara) gewählt haben, Gymnasiasten Arsa Berücksichtigung hatte den größten Bedarf für diesen Spielplatz des Kandidaten. Sie wählten Freiwillige für Glück.

   Vorbereitung und Förderung dieses Projekts viel Aufwand von deutschen Studenten erforderlich, die kulturelle Veranstaltungen organisiert und schrieb einzelne Absichtserklärungen zu verschiedenen Unternehmen, Mittel für Materialien und Mittel für die Reise und Kosten für ihren Aufenthalt in dieser Zeit in Rumänien bauen . Neben ihnen werden junge Freiwillige der ProActiv Association for the Community kommen. Die Freiwilligen werden vom 8. bis 15. Juli 2017 in der Arsa Primary School untergebracht.

   Partnerinstitutionen, durch den Direktor vertreten, Professor Mihaela Elena Vîlcu Bürgermeister Gheorghe Moldovan Nicoleta Grigor, Vorsitzender von „ProActiv Community“ und schlug vor, neben der Zusammenarbeit bei der Schaffung von Raum für Spiel und Entspannung von Studenten führen gemeinsame Kultur- und Bildungsaktivitäten, Erfahrungsaustausch zwischen Lehrern zur Förderung von Sprachen, Kulturen, rumänischen und deutschen Zivilisationen.

   Freiwilligentätigkeit ist ein Wert, den die Beteiligten bei der jüngeren Generation fördern wollen und die Organisatoren wollen dieses Projekt am längsten verlängern.


Mangalia News, 10.07.2018.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply