Ozghiun Menabit: SOLICIT ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU PENTRU FINANȚĂRI STRUCTURALE NERAMBURSABILE AL MUNICIPIULUI MANGALIA!

1
1207

Ozghiun Menabit: NU EXISTĂ NIMENI CARE SĂ-I ÎNVEȚE ȘI SĂ-I ÎNDRUME PE LOCUITORII MANGALIEI PENTRU A ACCESA FONDURILE NERAMBURSABILE!
– dezvoltând omul, dezvolți și orașul, odată cu omul!

Am ajuns să trăim într-o lume izolată, refuzând să ținem pasul cu prezentul. Dacă administrația publică, presa, asociatiile de comercianți, instituțiile publice etc. ar promova informațiile despre fondurile pe care le pot accesa cetățenii, Mangalia ar deveni un loc frumos, de trăit bine.

În trecut, înainte de 1989, deoarece întâlneau și cunoșteau turiști străini și turiști români cu diferite mentalități, locuitorii Mangaliei erau mai destupați la minte și mai progresivi. Marinarii vedeau in țări străine diverse obișnuințe si inovații, pe care le aplicau acasă. 

Astăzi, nici turism nu mai știm să facem.

Succesul din alte localități se datorează fondurilor nerambursabile europene, dar acestea nu pot fi accesate și implementate fără muncă.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

SOLICIT ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE!

– Tinerii ar putea beneficia de ateliere de socializare, de entertainment, de dezvoltare personală, de profesionalizare și incubatoare de afaceri. 

– Pensionarii ar putea beneficia de cluburi, de activități recreative, de îngrijire gratuită la domiciliu, etc. De exemplu, apelul “Bunicii Comunității”, apel care va fi lansat pentru Axa 4. Nu trebuie decât să adunăm datele existente pentru proiect. 

– Micii întreprinzători, societățile comerciale, persoanele particulare etc. pot accesa fonduri nerambursabile pentru a dezvolta o afacere. Dar nu este nimeni să-i învețe pe locuitorii Mangaliei, să-i îndemne la accesarea fondurilor europene sau guvernamentale. 

– de la educație la sănătate, de la petrecerea timpului liber la noi posibilități pentru muncă, de la cultură și sport până la artizanat și turism, toate domeniile pot fi dezvoltate cu finanțări nerambursabile.

Sunt accesibile, există comune și sate care s-au dezvoltat, iar noi – un întreg municipiu cu o pozitie geografică avantajoasă – nu am fost în stare!

Rolul major pentru a putea schimba acest blestem al inerției sociale îl are Administrația Publică. Cât este de greu să angajăm 30 de persoane care să se ocupe cu accesarea fondurilor europene si să-i facem eroii noștri? 

Inclusiv înființarea unui astfel de departament poate fi finanțată cu fonduri europene nerambursabile.

Consiliul Local poate înființa un CENTRU PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE, să îl finanțeze și să-l aibă în subordine, ca un organism înființat în folosul comunității. 

Diferit de direcția din primărie, care se ocupoă de proiectele administratiei publice (…), acest centru să informeze, să îndrume, să ajute pentru a accesa fonduri din axele pentru comercianți, culte, cultură, persoane fizice etc.

Nu este nevoie decât de voința de a ne deștepta.

În foto, câteva exemple de apeluri care se vor lansa pentru diferite Axe finanțare europeană sau guvernamentală, din care pot beneficia locuitorii Mangaliei, iar mai jos:

Catalogul surselor de finantare societati comerciale

Ozghiun Menabit, consilier municipal.


UPDATE, 14.06.2018:

CENTRUL PENTRU FINANȚĂRI STRUCTURALE NERAMBURSABILE AL MUNICIPIULUI MANGALIA – propunere pentru cetățenii Mangaliei, deoarece am de gând să inițiez proiect HCL.

– În subordinea Consiliului Local, cu personalitate juridică, Regulament de Organizare și Funcționare.

– Societate Comercială de Interes Public, înființată în folosul cetățenilor, societăților comerciale, entităților juridice private, pentru dezvoltare personală și economică, pentru dezvoltarea activităților comerciale și sociale din municipiul Mangalia.

– Urmărește deschiderea apelurilor pentru finanțare nerambursabilă din fonduri europene sau guvernamentale, destinate societăților comerciale, persoanelor fizice, cultelor, culturii, ONG, etc. (fonduri nerambursabile care nu sunt destinate administratiei publice locale sau in parteneriat cu administrația publică locală). Inclusiv cererile de finanțare pentru programul Start-Up Nation România.

– Identifică posibilii beneficiari din municipiul Mangalia, propune accesarea fondurilor nerambursabile, ajută și îndrumă la întocmirea documentației pentru cererea de finanțare, urmărește și gestionează documentația pentru implementarea fondurilor accesate, efectuează consultanță specializată.

– Bugetul de funcționare este asigurat de Consiliul Local cu alocații și subvenții din bugetul local; din venituri proprii reprezentând comisioanele pentru consultanță, care sunt cheltuieli eligibile în proiecte; din donații și sponsorizări de la persoane fizice și juridice, de la asociații comerciale, patronate etc.

– Colaborează cu direcțiile de resort din primărie pentru a încadra proiectele conform PUG, Strategiei Locale de Dezvoltare, Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, etc., și pentru a întocmi cu operativitate rapidă documentația necesară.

– Ținând seama de prevederile: Legii Cadru 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; legea nr. 273/2006 privind finanțele publice; legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.


Mangalia News, Miercuri, 13 iunie 2018.piese-auto-mangalia.ro1 COMENTARIU

Leave a Reply